Algemene informatie

Wat wordt vergoed:
Hier vindt u een link met alle namen van de zorgverzekeraars. En afhankelijk van het
pakket dat u hebt, kun u zien wat het dekt en hoeveel u terugkrijgt.
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/integrale-therapie


UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken
en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en
die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld
bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
  een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciet
  toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
  administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
  informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
  wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
  natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult
 • de kosten van het consult

 • Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht

 • Toegang tot de praktijk via openbaar vervoer of met de auto.
  Vijf minuten van het kantoor is het bus- en treinstation van Rijswijk. Tram 17, bussen 23,
  30, 61 en 22 stoppen op dit station.
  Op dit station stopt ook de trein richting Rotterdam/Den Haag (sprinter).
  Het is ook toegankelijk met de auto, met een applicatie kunt u met een bankpas betalen
  voor het parkeren. Er zijn enkele plaatsen die gratis gebruikt kunnen worden, naast het
  kanaal, school en groengebieden (indien er vrije plaatsen zijn).
  En natuurlijk via autoroute A4, A12