NEI / Kinder NEI

NEI

(Neuro-EmotionaleIntegratie)

NEI is ook een methode ontwikkeld door de arts Roy Martina, gebaseerd op de spiertest als hulpmiddel om in contact met het onderbewustzijn van de persoon te komen. Waarmee onverwerkte emoties en trauma’s uit het verleden op een eenvoudige en snelle manier kunnen worden ontdekt. De onverwerkte emoties kunnen veel invloed op ons dagelijkse leven hebben en beperken ons daarin.

Emoties staan in verbinding met onze organen. Door middel van de spiertest en een protocol, kan de therapeut er achter komen wanneer en welke emotie erin zit. Op deze manier is het mogelijk het gevoel en de gedachten in één lijn te brengen. De emoties en de negatieve ervaringen worden geïntegreerd waardoor ze ons niet nog meer schade kunnen berokkenen. Op deze manier is het mogelijk om de gevoelens en de gedachten op één lijn te brengen. De emoties en de negatieve ervaringen worden geïntegreerd waardoor ze ons geen schade meer kunnen berokkenen.

NEI maakt gebruik van veel technieken om een resultaat te bereiken en ons een nieuw gevoel te laten ervaren.

De NEI therapie is voor iedereen die zich beter wil voelen of van zijn fysieke klachten af wil komen.

 

Kinder NEI

Kinder NEI of Vitaliteit bij kinderen.

Kinder NEI is een therapie ontwikkeld door Dr. Roy Martina. Kinder NEI of Vitalitieit bij kinderen heeft zijn principes in de NEI therapie. Het kind met specifieke kindaandoeningen staat centraal al in deze therapie. Denk hierbij aan astma, eczeem gedragsproblemen, pesten, concentratiestoomissen, angsten.

In de Kinder Vitalitiet wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken  om de oorzaak van de problemen te ontdekken. De therapeut kijk naar de ontwikkeling van het kind qua staan, lopen, bewegingsdrang, fantasie, staan en gaan. Dit is een indicatie of het kind is ontwikkeld  in relatie met zijn leeftijd.  Is dat niet zo, dan is een blokkade in zijn systeem ontstaan die het kind hindert om zich goed te kunnen ontplooien.

In de Kinder vitaliteit wordt gebruik gemaakt van de basis principes van de acupunctuur. Reflexen van de spieren en organen.

We praten van zwaak en sterk. Als een spier getest wordt en een zwak gevoel geeft, dan betekent dit dat de spier niet genoeg voeding krijgt uit de organen, met andere woorden het geeft aan dat de organen niet genoeg energie hebben om goed te kunnen functioneren. Wanneer ze verstoord worden, veroorzaakt dat onbalans en eventueel ziekte.

De reflexspier of o-ringtest is de basis om verschillenden velden te kunnen testen . Net zo functieoneren de delen van het lichaam.  Voeding, middelen, supplementen.

De KinderNEI of Kindervitaliteit is een fantastische methode om de echte oorzaak achter de klacht of belemmering aan te pakken en niet allen het symptoom. Na een sessie kan het kind duidelijk de verbetering voelen, want er is meer energie aanwezig, het kind zit lekkerder in zijn vel en voelt zich meer optimistisch.

Voor het kind wordt een nieuwe wereld word geopend.